ÚOCHB

Skupina Tomáše Slaniny

Redoxní fotochemie
Vědecká skupina
Juniorská
CHEM cluster

O naší skupině

Výzkum v naší laboratoři je zaměřen na výzkum malých organických molekul, které podléhají přenosu elektronu a/nebo mohou být aktivovány světlem. Tato mezidisciplinární výzkumná oblast kombinuje organickou syntézu, elektrochemii, spektroskopii, fyzikální chemii a výzkum mechanismů procesů řízených světlem. Našimi hlavními cíli jsou: (i) schopnost přesné kontroly redoxních reakcí a přenosu elektronu v prostoru a čase, (ii) reversibilní přenos náboje mezi definovanými redoxními centry a (iii) vývoj metod pro stabilizaci organických radikálů a radikál iontů. Plánujeme použít tyto molekuly v různých aplikacích, jako jsou redoxní senzory, funkcionalizované povrchy, molekulární elektronika a „chytré“ materiály.

image
In Search of the Perfect Photocage: Structure–Reactivity Relationships in meso-Methyl BODIPY Photoremovable Protecting Groups
In Search of the Perfect Photocage: Structure–Reactivity Relationships in meso-Methyl BODIPY Photoremovable Protecting Groups
Journal of the American Chemical Society 139 (42): 15168-15175 (2017)
A detailed investigation of the photophysical parameters and photochemical reactivity of meso-methyl BODIPY photoremovable protecting groups was accomplished through systematic variation of the leaving group (LG) and core substituents as well as substitutions at boron. Efficiencies of the LG release were evaluated using both steady-state and transient absorption spectroscopies as well as computational analyses to identify the optimal structural features. We find that the quantum yields for photorelease with this photocage are highly sensitive to substituent effects. In particular, we find that the quantum yields of photorelease are improved with derivatives with higher intersystem crossing quantum yields, which can be promoted by core heavy atoms. Moreover, release quantum yields are dramatically improved by boron alkylation, whereas alkylation in the meso-methyl position has no effect. Better LGs are released considerably more efficiently than poorer LGs. We find that these…
Rhodamine 6G Radical: A Spectro (Fluoro) Electrochemical and Transient Spectroscopic Study
ChemCatChem 10 (18): 4182-4190 (2018)
A ‘photorelease, catch and photorelease’ strategy for bioconjugation utilizing a p-hydroxyphenacyl group
Chemical Communications 52 (87): 12901-12904 (2016)
Transition-Metal-Free CO-Releasing BODIPY Derivatives Activatable by Visible to NIR Light as Promising Bioactive Molecules
Journal of the American Chemical Society 138 (1): 126-133 (2016)