ÚOCHB

Skupina Tomáše Slaniny

Redoxní fotochemie
Vědecká skupina
Juniorská
CHEM cluster

O naší skupině

Výzkum v naší laboratoři je zaměřen na výzkum malých organických molekul, které podléhají přenosu elektronu a/nebo mohou být aktivovány světlem. Tato mezidisciplinární výzkumná oblast kombinuje organickou syntézu, elektrochemii, spektroskopii, fyzikální chemii a výzkum mechanismů procesů řízených světlem. Našimi hlavními cíli jsou: (i) schopnost přesné kontroly redoxních reakcí a přenosu elektronu v prostoru a čase, (ii) reversibilní přenos náboje mezi definovanými redoxními centry a (iii) vývoj metod pro stabilizaci organických radikálů a radikál iontů. Plánujeme použít tyto molekuly v různých aplikacích, jako jsou redoxní senzory, funkcionalizované povrchy, molekulární elektronika a „chytré“ materiály.

image
Red-Shifted Water-Soluble BODIPY Photocages for Visualisation and Controllable Cellular Delivery of Signaling Lipids
Red-Shifted Water-Soluble BODIPY Photocages for Visualisation and Controllable Cellular Delivery of Signaling Lipids
Angewandte Chemie International Edition 61 (34): e202205855 (2022)
In this work, we developed a water-soluble caging group based on a π-extended BODIPY scaffold able to release carboxylate-containing cargo upon red light illumination (λirr = 633 nm). We performed mechanistic studies showing new insights into the principles of the photoreactivity of these cages and demonstrated a significant influence of the structure of a carboxylate cargo on the rate and efficiency of the uncaging process and its side reactions. We used it for selective delivery, visualisation, and photorelease of a signaling lipid in cell plasma and internal membranes. With this approach, we successfully induced Ca2+ release in cells expressing the GPR40 receptor.
Rhodamine 6G Radical: A Spectro (Fluoro) Electrochemical and Transient Spectroscopic Study
ChemCatChem 10 (18): 4182-4190 (2018)
A ‘photorelease, catch and photorelease’ strategy for bioconjugation utilizing a p-hydroxyphenacyl group
Chemical Communications 52 (87): 12901-12904 (2016)
Transition-Metal-Free CO-Releasing BODIPY Derivatives Activatable by Visible to NIR Light as Promising Bioactive Molecules
Journal of the American Chemical Society 138 (1): 126-133 (2016)