ÚOCHB

Skupina Tomáše Slaniny

Redoxní fotochemie
Vědecká skupina
Juniorská
CHEM cluster

O naší skupině

Výzkum v naší laboratoři je zaměřen na studium malých organických molekul, které podléhají přenosu elektronu a/nebo mohou být aktivovány světlem. Tato mezidisciplinární výzkumná oblast kombinuje organickou syntézu, elektrochemii, spektroskopii, fyzikální chemii a výzkum mechanismů procesů řízených světlem. Našimi hlavními cíli jsou: (i) schopnost přesné kontroly redoxních reakcí a přenosu elektronu v prostoru a čase, (ii) reversibilní přenos náboje mezi definovanými redoxními centry a (iii) vývoj metod pro stabilizaci organických radikálů a radikál iontů. Plánujeme použít tyto molekuly v různých aplikacích, jako jsou redoxní senzory, funkcionalizované povrchy, molekulární elektronika a „chytré“ materiály.

image
Multiplicity-driven photochromism controls three-state fulgimide photoswitches
Multiplicity-driven photochromism controls three-state fulgimide photoswitches
Chemical Communications 60 (28): 3774-3777 (2024)
Fulgimide photoswitches display three-state photoswitching between isomeric forms Z, E and C. Fulgimides have therefore access to both large steric change of double bond isomerization and the large spectral change induced by electrocyclization. By controlling the multiplicity and photoisomerization conditions, we achieved precise and near-quantitative control over both isomerization modes.
Sulfonothioated meso-Methyl BODIPY Shows Enhanced Uncaging Efficiency and Releases H2Sn
Organic Letters 25 (36): 6705–6709 (2023)
BODIPY phototether enables oligonucleotide cyclization and subsequent deprotection by tissue-transparent red light
Chemical Communications 2024: Early View
Spin-Vibronic Coupling Controls the Intersystem Crossing of Iodine-Substituted BODIPY Triplet Chromophores
Chemistry - A European Journal 30 (4): e202303154 (2024)